foto: arjanne van voorst

Expo okt-nov 17: “Dear Stranger”

In samenwerking met vrijwilligers van het AZC Weert lanceert

Art-Shock Kunstuitleen het project:

‘Dear Stranger, NieuwkomersKiezenKunst”

Opening Expositie: zondag 29 oktober 2017,  15.00 uur

Open: zondag 5, 12, 19 november 2017, 14.00-17.00uur, en op afspraak.

              

10 “Nieuwkomers” ( asielzoekers en statushouders uit Syrie, Iran en Afghanistan) komen naar Art-Shock Studio’s om een selectie te maken van kunstwerken uit onze voorraad professionele moderne kunst. Zij schrijven daarbij hun eigen verhaal…Dit in het kader van verbinding, integratie en wederzijds begrip van verschillende culturen.

Zo bouwen we een brug tussen kunst en maatschappij, en tussen verschillende culturen.

De kunstwerken die zij kiezen worden tentoongesteld in onze Kunstbunker, met daarbij de reden/ achtergrond/ verhaal waarom deze mensen voor dit werk/deze werken kiezen: dit kan bijvoorbeeld zijn omdat het ze aan iets doet herinneren van hun vaderland, het kan gaan om emotie: melancholie, verdriet of juist hoop. Het kan gaan om het omarmen van onze nieuwe cultuur: bijv. als ze voor een heel modern of controversieel werk kiezen, of zich daar juist van afkeren. Noem maar op. Deze achtergrond willen we inzichtelijk maken bij de gekozen kunstwerken, middels een verhaal, een foto van de persoon en een tekening/foto/beeld/object/voorwerp waaraan de persoon kan refereren.

Deze “Nieuwkomers” krijgen een prominente rol op de opening. Ook zijn zij aanwezig tijdens de open zondagmiddagen. Als ze dat kunnen/willen mogen ze vertellen over hun keuze. Anders geven wij  een lezing namens hun.

Doel:  de discussie aangaan met mensen met een andere culturele achtergrond dan de onze om via de kunst tot gesprekken/verhalen te komen over hun en onze achtergrond en levensvisie.

Doel: wederzijds begrip: tussen de nieuwkomers en ons kunstpubliek.

Doel: wederzijds contact: tussen de nieuwkomers en ons kunstpubliek.

Doel: bruggen bouwen, inzicht, flexibiliteit en verdraagzaamheid vergroten.

Doel: Integratie.

 

OPENING ZONDAG 29 OKTOBER 2017 15.00UUR.

OPEN ZONDAG 5- 12- 19 NOVEMBER 14-17UUR. ENTREE GRATIS.      

Alle geëxposeerde kunstwerken zijn te koop en te huur.

error: Deze inhoud is beschermd